Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

baner - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA
1. Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański (dalej „Biblioteka” lub „OKSiBP”) umożliwia korzystanie ze swoich zbiorów w zakresie lektur szkolnych poprzez usługę „Lektury na telefon”.
2. Usługa realizowana jest w miarę możliwości technicznych i personalnych Biblioteki.
3. Z usługi „Lektury na telefon” mogą korzystać uczniowie, mieszkający na terenie gminy wiejskiej Pruszcz Gdański. Wyłączone z akcji są osoby przebywające w izolacji lub kwarantannie.
4. W ramach usługi „Lektury na telefon” odbiór książek odbywa się w siedzibie Biblioteki po uprzednim umówieniu terminu.
5. Prawo korzystania z usługi „Lektury na telefon” uczniowie nabywają z chwilą otrzymania karty bibliotecznej obowiązującej w całej sieci Biblioteki.
Warunkiem otrzymania karty bibliotecznej jest zapisanie się do Biblioteki.
6. Lektury można zamawiać telefonicznie w filii Biblioteki położonej najbliżej miejsca zamieszkania osoby zamawiającej, w godzinach otwarcia placówki.
7. Książki będą dostępne do odbioru w Bibliotece i jej filiach w Straszynie i Wiślinie.

§ 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Kwestie związane z ochroną danych osobowych, przetwarzanych przez Bibliotekę, określa Regulamin Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański. Regulaminy obowiązujące w OKSiBP oraz Klauzula RODO jest dostępna na stronie internetowej: www.kulturatutaj.pl

§ 3. WYPOŻYCZANIE
1. Czytelnik/uczeń jednorazowo może wypożyczyć 2 pozycje lektur szkolnych w formie drukowanej lub audiobooków. Istnieje możliwość zwiększenia limitów wypożyczeń.
2. Usługa nie obejmuje pozostałych książek z księgozbioru i czasopism.

§ 4. PRZEPISY KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański.
2. Bieżące komunikaty adresowane do czytelników umieszczane są na stronie kulturatutaj.pl oraz w poszczególnych filiach.
3. Zmiany w Regulaminie podawane są Czytelnikom do informacji poprzez umieszczanie ich na stronie www.kulturatutaj.pl oraz wywieszenie we wszystkich filiach OKSiBP.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 12.04.2021 roku do odwołania.