Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Grafika z napisem KONKURS W KOLORZE ZAKLĘTE, LOGO KULTURA TUTAJ I RYSUNKIEM MOTYLA

Przypominamy, że trwa powiatowy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży do lat 14, pod hasłem: „W kolorze zaklęte, czyli plastyczne przedstawienie uskrzydlonych owadów całego świata”. Na prace wykonane dowolną techniką czekamy do końca marca!

Patronatem honorowym konkurs objęli: Starosta Powiatu Gdańskiego Marian Cichon oraz Wójt Gminy Pruszcz Gdański Magdalena Kołodziejczak. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku przedszkolnym (w tym uczniowie klas 0), uczniowie szkół podstawowych i uczestnicy pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych zajęć plastycznych – dzieci i młodzież do 14 roku życia.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszej fazie konkursu komisja wybierze prace, które zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w galerii „Na piętrze” w OKSiBP (kwiecień-maj 2022). W drugim etapie spośród wyselekcjonowanych dzieł zastaną wybrane zwycięskie prace. Zostaną również zdigitalizowane i zaprezentowane w parku w Wojanowie w miesiącach maj-czerwiec.

Prace konkursowe w formacie: A3 i/lub A4 oraz dowolnej technice należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2022 roku (decyduje data wpływu prac do Organizatora).

Szczegóły w REGULAMINIE.

Do pobrania: