Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Stanica Wodna w Wiślince zaprasza na szkolenia: na patent sternika motorowodnego oraz licencję na holowanie narciarza. Organizatorem kursów jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
Spotkanie organizacyjne zaplanowano 24 lipca o godz. 17:00 w Stanicy Wodnej w Wiślince przy ul. Brzegowej 3.

Wymagania niezbędne do uzyskania patentu sternika:
• Ukończone 14 lat,
• Zdanie egzaminu na stopień motorowodny

Uprawnienia:
• prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych,
• prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu w porze dziennej,
• osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 KW.

Wymagania niezbędne do uzyskania licencji na holowanie narciarza:
• ukończone 18 lat,
• posiadany patent sternika.

Koszt szkolenia na patent i licencję wynosi po 550 zł (dla uczniów, studentów, służb mundurowych: 500 zł.) Więcej informacji można uzyskać u instruktora pod nr. tel.: 609 690 645.