Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

„Trzy Krajobrazy w galerii sztuki - wyposażenie galerii wystawienniczej Kaloryfer w Cieplewie i organizacja wystaw prezentujących dorobek lokalnych twórców” – to kolejna inicjatywa zrealizowana w 2014 r. dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych. Za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z budżetu Unii Europejskiej (w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013) otrzymaliśmy 13 284,80 zł.

Inicjatywa obejmowała wyposażenie pomieszczeń ośrodka w meble i nowoczesne urządzenia wystawiennicze, umożliwiające stworzenie profesjonalnej galerii sztuki i organizację cyklu sześciu wystaw i wernisaży.

W pierwszym etapie operacji zakupiono sprzęt do galerii sztuki Kaloryfer w ośrodku. Pomieszczenie zostało doposażone w system wystawienniczy oraz aluramy do prezentacji grafiki czy fotogramów, a także w meble dla gości: hokery i krzesła oraz stoliki, na których można prezentować np. rękodzieło.
Kolejnym zadaniem zrealizowanym w ramach projektu było zorganizowanie sześciu wystaw prezentujących dorobek lokalnych twórców. Były one eksponowane do grudnia 2014 r. Publiczność mogła między innymi obejrzeć wystawę fotogramów poświęconych polskiej kinematografii, „Mały twórca” obejmującą prace dzieci – uczestników warsztatów plastycznych prowadzonych w ośrodku. Ponadto prezentowaliśmy wystawy rysunku Mateusza Michalczyka, malarstwa Urszuli Cwalińskiej i Katarzyny Falkowskiej czy wystawę „Pejzaż inspirowany”, ukazującą obrazy Małgorzaty Zabłudowskiej i fotogramy jej syna, Piotra.

Dzięki doposażeniu obiektu powstała nowoczesna galeria sztuki - właściwa przestrzeń do promocji i organizacji lokalnej twórczości kulturalnej, czyli stałe miejsce, w którym artyści i rękodzielnicy znaleźli optymalne warunki do prezentacji swego dorobku i w którym odbywają się cykliczne wystawy tematyczne, indywidualne i zbiorowe. Więcej o wydarzeniach organizowanych w galerii można przeczytać w zakładce WYSTAWY.

Otwarcie galerii Kaloryfer

1
2
3
4
5
6

940 626 fit docrj nfkszxyxmryp dbqvyf