Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii i wytycznymi Biblioteki Narodowej z dnia 27 listopada 2020 r. Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański przywraca swoje funkcjonowanie w filiach, przy czym Filia w Wiślinie od 7 grudnia 2020 r., Filia Mediateka w Straszynie od 8 grudnia 2020. Biblioteka Główna w Cieplewie wznawia działalność od 1 lutego 2021 r.

§ 1 Funkcjonowanie bibliotek

1. Godziny otwarcia Biblioteki Głównej w Cieplewie, filii w Wiślinie i Mediateki w Straszynie są dostępne na stronie internetowej OKSiBP.
2. Rekomendowane jest wcześniejsze ustalanie przez czytelnika godziny przybycia do biblioteki telefonicznie lub mailowo w celu uniknięcia kolejki do stanowiska obsługi.
3. Ogranicza się funkcjonowanie Biblioteki wyłącznie do wypożyczania i zwrotu książek, audiobooków, filmów i czasopism.
4. Zaleca się wcześniejsze korzystanie z katalogu on-line i rezerwowanie książek, książki zarezerwowane należy odebrać w ciągu 5 dni roboczych. Po tym terminie rezerwacja będzie anulowana.
5. W Bibliotece Głównej w Cieplewie, filiach w Wiślinie i Straszynie przywraca się obsługę czytelników na wydzielonych stanowiskach bez swobodnego dostępu do księgozbioru, pod bezwzględnym wymogiem dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku oraz posiadaniu maseczki, z jednoczesnym ograniczeniem ilości czytelników przebywających w pomieszczeniu (z wyłączeniem obsługi). Odpowiednia informacja z liczbą osób znajdować będzie się na plakacie przy wejściu do pomieszczenia biblioteki:
a. Mediateka w Straszynie - 2 osoby
b. Filia w Wiślinie - 1 osoba
c. Biblioteka w Cieplewie - 1 osoba
Limity osób są związane z ilością stanowisk do obsługi oraz powierzchnią dostępną.
6. Czytelnicy zachowają dystans wyznaczony przez linię przed ladą biblioteczną.
7. Zwracane publikacje czytelnik przekazuje bibliotekarzowi, który zdejmuje je z konta czytelników i następnie książki zapisuje w systemie MAK+ ze statusem "kwarantanna", aby nie były widoczne w katalogu on-line i odnosi je do miejsca "kwarantanny". W Cieplewie jest to pomieszczenie sąsiadujące z Biblioteką (pomieszczenie B2), w Straszynie będzie to świetlica, w Wiślinie również świetlica wiejska.
8. Kwarantanna każdej książki/płyty/czasopisma trwa 4 dni, po tym czasie publikacje zostaną włączone do księgozbioru i będą dostępne w katalogu on-line. Utrzymuje się miejsca kwarantanny zwracanych zbiorów – zabezpieczone i odpowiednio oznaczone. Książki składane są do kartonów z oznaczeniem terminu ich przyjęcia.
9. Organizacja spotkań autorskich, warsztatów, zajęć dla dzieci i dorosłych zostaje zawieszona, za wyjątkiem osób reprezentujących organizacje pozarządowe posiadające siedzibę w Mediatece w Straszynie z zastrzeżeniem przestrzegania zasad profilaktycznych przedstawianych i aktuali-zowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.

§ 2 Procedury sanitarne w bibliotekach

1. Pracownicy i bibliotekarze wykonują prace przy odpowiednim zabezpieczeniu i zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego, zaopatrzeni w maseczki.
2. Należy umieścić w widocznym miejscu informacje o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa sanitarnego przez czytelników oraz przerwach (co 2 godz. po 15 min) w celu zdezynfekowania pomieszczenia, w którym przebywają pracownicy biblioteki (drzwi, klamek, pleksi i podłogi).
3. Czytnik książek przyjmowanych należy dezynfekować. Nie wolno go spryskiwać płynem dezynfekującym! Czytnik należy przetrzeć zwilżonym ręcznikiem papierowym kilka razy dziennie. Dotyczy to także blatu, klawiatury i myszki komputera oraz rękawiczek pracownika przyjmującego książki.
4. Zakazuje się dezynfekowania zwracanych publikacji preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu.
5. W ciągu dnia należy często wietrzyć wszystkie pomieszczenia biblioteki.
6. Po zakończeniu wypożyczeń należy bezwzględnie dokonać dezynfekcji całości pomieszczeń, sprzętu i używanych przedmiotów.
7. Zostaną wydzielone sanitariaty dla pracowników, które nie będą dostępne dla osób trzecich.
8. Ustala się następujące wytyczne dla pracowników biblioteki:
a. przed rozpoczęciem pracy, tuż po wejściu do budynku obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
b. nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
c. zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane jest 1,5 m.)
d. regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
e. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
f. starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
g. dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
h. unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

§ 3 Działalność społeczna w obiekcie Mediateka w Straszynie

1. Dopuszcza się do korzystania z pomieszczeń przez przedstawicieli organizacji pozarządowych wynajmujących pomieszczenia Mediateki w Straszynie w celu spotkań organizacyjnych.
2. Odpowiednia informacja z liczbą użytkowników będzie się znajdować na plakacie przy wejściu do pomieszczenia.
3. Warunkiem uzyskania przez użytkowników dostępu do pomieszczenia i zorganizowania w nim spotkania jest wyznaczenie spośród niej osoby odpowiedzialnej za:
a) przestrzeganie dopuszczalnej liczby osób przebywających w pomieszczeniu,
b) sporządzenie listy obecności użytkowników,
c) podpisanie przez użytkowników oświadczenia covidowego,
d) czuwanie nad rzetelną dezynfekcją rąk użytkowników,
e) utrzymywanie dystansu społecznego i używanie maseczek ochronnych.