Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

baner - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Książki Marka Koprowskiego poświęcone historii Polski z serii: "Żołnierze wyklęci" to cenny zbiór wspomnień, relacji świadków I próba odtworzenia losów kilkudziesięciu prominentnych przedstawicieli Polski walczącej.

zołnieze wykleci
Autor w kolejnych relacjach ukazuje losy polskich żołnierzy, którzy nie godzili się na narzucone im siłą: rzeczywistość i nowy ustrój. Podejmując nierówną walkę, zostali „wyklęci" przez powojenny reżim komunistyczny, skazujący ich na tortury, wieloletnie więzienia, zsyłki oraz niejednokrotnie karę śmierci.

Tę walkę „żołnierze wyklęci" toczyli wiele lat po zakończeniu II wojny światowej. Ich życie, nawet na wolności, było naznaczone wieloma szykanami i ciągłym nadzorem władz komunistycznych, które inwigilowały każdego, kto miał odmienne poglądy.

Książki z serii Żołnierze Wyklęci Marka A. Koprowskiego poleca biblioteka w Wiślinie.