Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

baner - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Uczestnicy spotkania bibliotekarek w Wiślinie

W dniach 29-30 marca po raz pierwszy w swojej historii Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański zorganizowała seminarium. Wzięły w nim udział bibliotekarki z gminnych szkół, a także przedstawicielki z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku oraz Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim.

Gości powitali wicewójt Andrzej Chmielewski oraz dyrektor OKSiBP Grzegorz Cwaliński. Uczestniczki zwiedziły miejscową bibliotekę i rozpoczęła się szkoleniowa część spotkania. Warsztat „Młodzież czyta! Jak umiejętnie wykorzystywać media społecznościowe, aby młodzież zainteresować literaturą” poprowadził dr Grzegorz D. Stunża, na co dzień pracujący w Pracowni Edukacji Medialnej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. O kompetencjach XXI wieku i jak można je rozwijać w bibliotekach mówiła Marta Kostecka – polonistka i bibliotekarka.

Drugiego dnia seminarium polonistka Anna Konarzewska, liderka Gdańskiego Projektu Edukacyjnego „Kreatywna Pedagogika”, wyjaśniała m.in. kim są przedstawiciele pokoleń Baby Boomers, X, Y, Z, iGen czy Alfa. Tłumaczyła też jak konstruktywnie komunikować się z nimi, by osiągać porozumienie i właściwie odpowiadać na ich potrzeby. Ostatnia część warsztatów była poświęcona próbie budowania nowej oferty bibliotecznej w oparciu o pozyskaną właśnie wiedzę i we współpracy z partnerami społecznymi, instytucjami czy lokalną społecznością.

– Nasze seminarium było poprzedzone spotkaniami i rozmowami w szkolnych bibliotekach. Nie wszystkie bibliotekarki mogły uczestniczyć we wszystkich szkoleniach, ale wszystkie są otwarte na rozmowy o potrzebach młodzieży i wspólnych działaniach – zapewnia Wioletta Toruńczak, kierownik ds. biblioteki publicznej i Mediateki, organizatorka wydarzenia. – Liczymy, że ta współpraca będzie kontynuowana.

Seminarium odbyło się w sali konferencyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślinie, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Biblioteki na Żuławach.

– Za pomoc w udostępnieniu i organizacji przestrzeni dziękujemy Jerzemu Kornackiemu, radnemu i prezesowi gminnych OSP – dodaje Wioletta Toruńczak. – Dziękujemy też sołtysowi Wiśliny Adamowi Wysockiemu za użyczenie wyposażenia.

Wydarzenie było jednym z działań OKSiBP, realizowanym w ramach projektu „Kierunek - Kulturalne Żuławy”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Uczestniczki seminarium w trakcie warsztatów w sali konferencyjnej w Wiślinie
Uczestniczki seminarium w trakcie warsztatów w sali konferencyjnej w Wiślinie
Uczestniczki seminarium w trakcie warsztatów w sali konferencyjnej w Wiślinie
Uczestniczki seminarium w trakcie warsztatów w sali konferencyjnej w Wiślinie
Uczestniczki seminarium w trakcie warsztatów w sali konferencyjnej w Wiślinie
Uczestniczki seminarium w trakcie warsztatów w sali konferencyjnej w Wiślinie
Uczestniczki seminarium w trakcie warsztatów w sali konferencyjnej w Wiślinie
Uczestniczka seminarium w trakcie warsztatów w sali konferencyjnej w Wiślinie
Uczestniczka seminarium w trakcie warsztatów w sali konferencyjnej w Wiślinie
Uczestniczki seminarium w trakcie warsztatów w sali konferencyjnej w Wiślinie
Uczestniczki seminarium w trakcie warsztatów w sali konferencyjnej w Wiślinie
Uczestniczki seminarium w trakcie warsztatów w sali konferencyjnej w Wiślinie
Uczestniczki seminarium w trakcie warsztatów w sali konferencyjnej w Wiślinie
Uczestniczki seminarium w trakcie warsztatów w sali konferencyjnej w Wiślinie
Uczestniczki seminarium w trakcie warsztatów w sali konferencyjnej w Wiślinie
Uczestniczki seminarium w trakcie warsztatów w sali konferencyjnej w Wiślinie
Uczestniczki seminarium w trakcie warsztatów w sali konferencyjnej w Wiślinie
Uczestniczki seminarium w trakcie warsztatów w sali konferencyjnej w Wiślinie