Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

baner - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Zdjęcie grupowe uczestników wyjazdu studyjnego na tle muralu

W ramach projektu „Kierunek Kulturalne Żuławy”, OKSiBP zorganizował wyjazd studyjny do wsi tematycznych na Dolnym Śląsku. Uczestniczyły w nim m.in. bibliotekarki, dyrektor Grzegorz Cwaliński oraz nasi partnerzy z żuławskiej części gminy: radny Jerzy Kornacki, sołtys Mokrego Dworu Wiesław Zbroiński, przedstawicielki i przedstawiciele Szkoły Podstawowej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Wiślinie.

Projekt „Kierunek Kulturalne Żuławy” realizuje Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański w programie BLISKO, finansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Cele programu zawarte są w rozwinięciu akronimu BLISKO, w którym B to biblioteka, L - lokalność, I – inicjatywy, S – społeczność, K – kooperacja, a O – oddolność. Zakłada on osiąganie zamierzonych rezultatów dzięki budowaniu partnerstw i podnoszeniu kompetencji, zwłaszcza w zakresie diagnozowania potrzeb oraz współdziałania dla społeczności. Wieś tematyczna to projekt tworzony oddolnie przez mieszkańców, zakładający ich kooperację z różnymi instytucjami. Można powiedzieć BLISKO w praktyce.

– W dniach 15-17 września odwiedziliśmy Owiesno - wieś okrągłego zamku, Miłkowice - wioskę kolejarzy, Niedźwiedzice - wieś bociana, Konradówkę - rogatą wieś, Żabice - wioskę z rechotem i Szklary Dolne - osadę strażacką – wylicza dyr. Grzegorz Cwaliński. – Poznaliśmy miejscowych liderów, którzy chętnie dzielili się z nami wiedzą na temat zakładania, prowadzenia i rozwijania wiosek tematycznych.

– Wioska tematyczna to kompleksowy projekt mający na celu ożywienie wsi poprzez integrację lokalnej społeczności wokół zagadnień związanych z określonym produktem, usługą lub kulturą danego regionu. Inaczej mówiąc, jest to miejscowość, której rozwój podporządkowany jest konkretnemu pomysłowi – wyjaśnia Krzysztof Szustka, krajowy animator wiosek tematycznych, który poprowadził warsztaty metodyczne oraz praktyczne w terenie.

Uczestniczyliśmy w questach i poznaliśmy metodologię ich tworzenia. Przekonaliśmy się, że są doskonałym sposobem aktywizacji mieszkańców i turystów. Szczególnie interesujące były dla nas informacje dotyczące udziału instytucji kultury, w tym bibliotek, w tworzeniu oferty wsi tematycznych. Opowiedziały nam o tym sołtys i bibliotekarka w jednej osobie - Joanna Pestkowska z Owiesna, Anna Drywa - dyrektor z GOKiS w Miłkowicach oraz sołtys i przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich ze Szklar Dolnych - Dorota Janusz. Niespodziankę sprawił nam również sołtys Żabic Paweł Bujak, fundując nagrodę za udział w queście i opowiadając o swojej wsi w stroju… żaby.

– Wyjazd był niezwykle interesujący, inspirujący i integrujący – podsumowuje Wioletta Toruńczak, koordynatorka projektu. – Otworzył partnerów na nowe formy współdziałania, co do których jesteśmy wszyscy przekonani. Naszym celem jest zapewnienie trwałości współpracy.

Fotogaleria z wyjazdu studyjnego na Dolny Śląsk - zdjęcia Krzysztof Szustka:

Grupa studyjna w bibliotece Owieśnie
Nauka dawnych tańców w świetlicy w Owieśnie
Grupa uczestników wyjazdu w kostiumach stylizowanych na stroje średniowieczne w świetlicy w Owieśnie
Dwie uczestniczki wyjazdu studyjnego z ulotkami w rękach na trasie questu w Owieśnie
Grupa uczestników wyprawy na tle ruin zamku w Owieśnie
Grupa uczestników wyprawy na trasie questu w Owieśnie
Dwie uczestniczki wyjazdu studyjnego z ulotkami w rękach na trasie questu w Owieśnie
Grupa studyjna przed ośrodkiem kultury w Miłkowicach
Grupa studyjna na spotkaniu z dyrektorką ośrodka kultury w Miłkowicach
Grupa studyjna w izbie pamięci w ośrodku kultury w Miłkowicach
Grupa studyjna na trasie questu w Miłkowicach
Czteroosobowa grupa studyjna na trasie questu w Miłkowicach
Trzy uczestniczki wyjazdu studyjnego z ulotkami na trasie questu w Miłkowicach
Uczestnicy wyprawy przy drezynie kolejowej na trasie questu w Miłkowicach
Przejazd drezyną kolejową na trasie questu w Miłkowicach
Trzy uczestniczki wyjazdu studyjnego na trasie questu w Miłkowicach
Kobieta na tle tablicy informacyjnej na trasie questu w Niedźwiedzicach
Grupa studyjna na trasie questu w Miłkowicach
Grupa studyjna na trasie questu w Miłkowicach
Grupa studyjna na trasie questu w Miłkowicach
Dwie uczestniczki wyjazdu studyjnego na trasie questu w Miłkowicach
Uczestnicy wyjazdu studyjnego w Konradówce
Uczestnicy wyjazdu studyjnego na trasie questu w Miłkowicach
Uczestnicy wyjazdu studyjnego z sołtysem Żabic
Uczestnicy wyjazdu studyjnego na trasie questu w Żabicach
Trzy uczestniczki wyjazdu studyjnego na trasie questu w Żabicach
Uczestniczka wyjazdu studyjnego na trasie questu w Żabicach
Dwie uczestniczki wyjazdu studyjnego z ulotkami w rękach na trasie questu w Żabicach
Dwie uczestniczki wyjazdu studyjnego z maskotką wsi Żabice
Dwie uczestniczki wyjazdu studyjnego na trasie questu w Żabicach
Uczestnicy wyjazdu studyjnego na spotkaniu w świetlicy we wsi Szklary Dolne
Uczestnicy wyjazdu studyjnego podczas warsztatów w świetlicy wiejskiej w Szklarach Dolnych

Wyjazd studyjny zrealizowano w celu podnoszenia kompetencji pracowników bibliotek publicznych oraz partnerów w programie BLISKO. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Grafika ilustracyjna z logotypami