Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

baner - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Uczestnicy szkolenia w świetlicy w Wiślinie

Bibliotekarki z OKSiBP spotkały się w Wiślinie, aby wspólnie przejść szkolenia w zakresie metodologii prowadzenia diagnozy potrzeb społecznych i kulturalnych oraz wykorzystywania jej w kreatywnym planowaniu nowej oferty bibliotecznej. Doświadczyły również prowadzenia warsztatu badawczego z mieszkańcami Wiśliny.

Szkolenia były częścią działania edukacyjnego podnoszącego kompetencje pracownicze i społeczne w zakresie pracy ze społecznością lokalną. W ramach kontynuacji tego działania będą prowadzone badania, których wyniki zostaną zaprezentowane w raporcie końcowym. Szkolenia oraz cały proces badawczy prowadzą badaczki i trenerki Anna Czyżewska, ze wsparciem Martyny Studzińskiej z Federacji Mazowia.

W spotkaniach uczestniczyli również przedstawiciele partnerów projektowych, sołtys Wiśliny Adam Wysocki, radny gminy Jerzy Kornacki, nauczycielki miejscowej Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „INKI” – Gabriela Rutkowska-Kornacka i Ewa Łukaszewska, przedstawicielki KGW Wiślina oraz mieszkańcy sołectwa.

Edukacja jest integralnym etapem naszego projektu "Kierunek – Kulturalne Żuławy " realizowanego w ramach konkursu dotacyjnego BLISKO przez Narodowe Centrum Kultury.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Bibliotekarki Zuzanna Ludka, Małgorzata Gołofit i Kamila Zglenicka podczas szkolenia w świetlicy w Wiślinie.
Bibliotekarki Grażyna Kłosowska (stoi), Zuzanna Ludka (za stołem w głębi) i Kamila Zglenicka (pierwsza z prawej) z partnerami projektu podczas szkolenia w świetlicy w Wiślinie.
Bibliotekarki Grażyna Kłosowska (pierwsza z lewej), Zuzanna Ludka (druga z lewej) i Kamila Zglenicka (pierwsza z prawej) z partnerami projektu podczas szkolenia w świetlicy w Wiślinie.
Grupowe zdjęcie uczestników szkolenia w plenerze na tle roll-upu
Jedna z uczestniczek szkolenia z świetlicy w Wiślinie. Z prawej Jerzy Kornacki, radny gminy Pruszcz Gdański
Uczestnicy szkolenia za stołem w świetlicy w Wiślinie.
FACEBOOK TABLICA 1000