Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

baner - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Grafika z napisami: Nasza energia, Kryzys i co teraz oraz logotypami Kultura tutaj, Wzmocnij swoje otoczenie i PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne

W ramach działalności edukacyjnej bibliotek publicznych, z uwzględnieniem naszych możliwości i kompetencji został przygotowany dla naszych użytkowników cykl warsztatów edukacyjnych pt. „Kryzys i co teraz”. Poprzez warsztaty prowadzone metodą aktywizującą zostaną przekazane informacje nt. istoty kryzysu, stresu, emocji.

Świadomość zachodzących w nas i wokół nas procesów, przewidywanie ich oddziaływania, umożliwia wypracowywanie strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Bazą do prowadzenia spotkań będzie przygotowany autorski program. Spotkania będą prowadzone z wykorzystaniem narzędzi coachingowych, więc w dużym stopniu będzie to praca własna uczestników - oparta na pytaniach, pracy z pogłębianiem świadomości, zaufaniu, ćwiczeniach rozwojowych. Istotą jest samodzielne poszukiwanie najlepszych możliwych strategii osobistych w sytuacjach kryzysowych przy wsparciu osoby prowadzącej.

Powyższa propozycja jest ofertą edukacyjną, ze wskazaniem możliwości samopomocy oraz pomocy jaką można uzyskać u specjalistów (tzw. pierwszy krok).

Cele szczegółowe spotkań to: zrozumienie istoty kryzysu, etapów jego przechodzenia, odzyskiwanie równowagi emocjonalnej poprzez reinterpretację zdarzenia kryzysowego, szukanie rozwojowego potencjału kryzysu, wypracowanie nowych zachowań, rozwiązań, zagadnienia związane ze stresem i emocjami.

Warsztaty kierowane są do osób dorosłych. Grupa może liczyć maksymalnie 12 osób. Będą to spotkania prowadzone w cyklu tygodniowym, łącznie 6 x 2,5h spotkań. Spotkania planowane są we wtorki w godzinach wieczornych.
Pierwsze spotkanie 25 stycznia o godz. 18:15 (wtorek)
Miejsce spotkań: Mediateka w Straszynie.

Warsztaty poprowadzi Wioletta Toruńczak - certyfikowany coach kryzysowy i biznesowy, pracujący zgodnie ze standardami i kodeksem etycznym ICF. Na co dzień bibliotekarka, animatorka, edukatorka, moderatorka Klubu Dyskusyjnego Książki dla Dorosłych w OKSiBP.

Zgłoszenia przez formularz https://forms.gle/F6bjdvA3vQNmU4ij7

Liczba miejsc ograniczona.

Działania te podejmujemy w ramach realizacji zwycięskiego projektu Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański w dobrosąsiedzkim programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
Więcej o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, przeczytać można na stronach https://raport.pse.pl/pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl.