Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

baner - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Grafika z napisem Nasza energia i logotypami Kultura tutaj, Wzmocnij swoje otoczenie i PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Z wielką radością przyjęliśmy informację o tym, że do Mediateki w Straszynie zostaną zakupione laptopy z nowym oprogramowaniem i drukarka laserowa. W ramach projektu „Nasza energia - wzmocnienie edukacyjnych działań prospołecznych biblioteki poprzez zakup sprzętu komputerowego i drukarki”, będą realizowane warsztaty edukacyjne dla dzieci na temat tradycyjnych i odnawialnych źródeł energii,

lekcje biblioteczne o ekonomii domowej i finansach oraz warsztaty edukacyjno-rozwojowe dla dorosłych, dotyczące kryzysu i radzenia sobie z nim.

Działania te będą możliwe dzięki zwycięskiemu projektowi Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański, wybranym do realizacji w dobrosąsiedzkim programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Na ten cel przeznaczono dofinansowanie w kwocie 20 tys. złotych.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie „WzMOCnij swoje otoczenie” przeczytać można na stronach: https://raport.pse.pl/pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl.