Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

baner - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Spotkali się w kilka osób, w piątek – wieczorową porą,
bowiem zamiast oglądać audycje w tv - marne w treści, ubogie w formie,
spotkać się i porozmawiać, choćby o poezji - zdecydowanie wolą.
Spotykają się co miesiąc, interpretują, dyskutują – niby wszystko w normie.

Ale wiersze? Poezja? To jednak twórczość niezwykła.
Większość uczestników DKK w Mediatece do tego nienawykła.
Ale cóż to dla umysłów otwartych?
Ciągle zaciekawionych, nowych odkryć złaknionych?
Ano nic to!
Wyzwanie? Trzeba było tę rękawicę podjąć!
Wiersze wybrać, przeczytać, coś rzec o nich i się nie zająknąć!
Klasyczne, nagrodzone, gdzieś kiedyś wyróżnione!
Współczesne, bolesne, metaforycznie wyrażone!
Szymborska, Staff, Leśmian, Osiecka, Kaczmarski
- zostali na spotkaniu online przywołani!
Swoją drogą ciekawe, co by Ci zacni twórcy o życiu w sieci napisali.
Ale i Klimiuk, Lipska, Perzyńska, Piórkowska
- zostali również tego wieczoru zinterpretowani!
Trochę w kontrze do tych wielokrotnie nagradzanych,
przez wszystkich gdzieś słyszanych.
Trochę dla porównania jak myśl ludzka współcześnie ewoluuje
i czy aby na pewno jej forma nas jakoś dziś zaskakuje.
Ciekawie było, ale się skończyło!

W ostatni piątek kwietnia wrócimy do prozy. Czytamy Podróże z Beniaminem Martina Vopenka. Zapraszamy!

Grafika: Wioletta Toruńczak (OKSiBP)