Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Sto tysięcy złotych złotych dotacji z funduszy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymał OKSiBP w 2022 roku, jako beneficjent konkursu BLISKO – Biblioteka ⋅ Lojalność ⋅ Inicjatywy ⋅ Społeczność ⋅ Kooperacja ⋅ Oddolność. To grant na zadanie pod hasłem „Kierunek - Kulturalne Żuławy”, którego wartość ogółem wynosi 112 000 zł, a jego realizacja została zaplanowana na lata 2022/23.

Celem projektu przygotowanego i prowadzonego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański jest wzmocnienie roli biblioteki, jako „trzeciego miejsca” - jednoczącego lokalną społeczność poprzez wspólnie podejmowane działań kulturalno-społecznych, przyczyniających się do aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze.

„Kierunek - Kulturalne Żuławy. Kreowanie i realizowanie partnerskich działań kulturalno-społecznych” to pełny tytuł zwycięskiego projektu naszej biblioteki. I już ta nazwa wskazuje miejsce jego realizacji. Działania inicjatorek zostały skoncentrowane wokół filii bibliotecznej w Wiślinie. Obiekt jest obecnie remontowany, dlatego tymczasowo filia została przeniesiona do świetlicy wiejskiej. Sam projekt został oparty o partnerstwa lokalne i ma charakter edukacyjno-animacyjny.

W pierwszym roku trwania projektu przeprowadzona została diagnoza potrzeb kulturotwórczych w żuławskiej części gminy Pruszcz Gdański. Pracownicy OKSiBP oraz partnerzy zaangażowani w  projekt uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do wiosek tematycznych na Dolnym Śląsku. W ramach działań animacyjnych młodzież ze Szkoły Podstawowej w Wiślinie, przy merytorycznym wsparciu Jerzego Kornackiego - miłośnika i znawcy lokalnej historii - opracowała quest, czyli grę terenową „W poszukiwaniu skarbów Wiśliny i Mokrego Dworu”. Podczas warsztatów fotograficznych pod hasłem „Utrwalić zanim zniknie”, powstała seria zdjęć dokumentujących starą lokalną zabudowę, krajobraz, intrygujące zakątki czy unikatowe detale architektoniczne. Działania te zwieńczyła wystawa powarsztatowa, prezentowana m.in. w świetlicy w Lędowie i Mediatece w Straszynie.

Ponadto, 13 października 2022, w ramach wydarzenia „Dzień z biblioteką na Żuławach” odbyły się zajęcia o tematyce żuławskiej dla najmłodszych uczniów, którzy wzięli udział w warsztatach kreatywnych. Młodzież z bibliotekarkami i Ochotniczą Strażą Pożarną uczestniczyła w podchodach „Z Hobbitem na Żuławach”, zakończonych ogniskiem. Po południu Koło Gospodyń Wiejskich z Wiśliny, podczas warsztatów kulinarnych przygotowało potrawy inspirowane dawną kuchnią charakterystyczną dla tych okolic i książką „Kulinaria żuławskie” Artura Wasielewskiego. Autor, który poprowadził warsztaty kulinarne, był też jednym z gości „Wieczoru z biblioteką na Żuławach” - otwartego spotkania dla mieszkańców, zorganizowanego w świetlicy w Lędowie. Uczestnicy rozmawiali m.in. o regionie i degustowali specjały z pięknie udekorowanego stołu. Tego wieczoru odbył się również pokaz filmu „Legendy żuławskie” oraz prezentacja wystawy „Utrwalić zanim zniknie.”

Jednym z elementów promocji czytelnictwa w ramach projektu było stworzenie fanpage'u na FB. Strona Biblioteka na Żuławach informuje o działaniach kulturalno-społecznych opartych na wspólnotowym działaniu mieszkańców żuławskiej części gminy Pruszcz Gdański.

Kolejnym, niezwykle istotnym założeniem naszego zadania „Kierunek - Kulturalne Żuławy” jest konkurs lokalnych inicjatyw kulturalno-edukacyjnych ogłoszony w lutym 2023 r. Minął już termin składania wniosków, a przed nami rozstrzygnięcie. Wyniki podamy wkrótce.

Tymczasem w dniach 29-30 marca 2023 r. w Wiślinie odbyło się seminarium dla pracowników Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański i bibliotek szkolnych. Przejdź do artykułu.

Fotogaleria z wydarzenia Dzień z Biblioteką na Żuławach:

Goście
Młodzież przy ognisku w Lędowie.
Pokaz filmu
Stół przygotowany przez przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich z Wiśliny w świetlicy w Lędowie.
Uczniowie szkoły w Wiślinie w trakcie warsztatów twórczych w miejscowej bibliotece.
Uczniowie szkoły w Wiślinie w trakcie warsztatów twórczych w miejscowej bibliotece.
Uczniowie szkoły w Wiślinie z wiatrakami wykonanymi w trakcie warsztatów twórczych w miejscowej bibliotece.
Uczestnicy warsztatów kulinarnych z Arturem Wasielewskim.
Wystawa fotograficzna„Utrwalić zanim zniknie” w świetlicy w Lędowie.
Plenerowa fotografia uczestników
Uczestnicy
Goście przy stole zastawionym żuławskimi specjałami.

Fotogaleria z seminarium w Wiślinie:

Uczestniczki seminarium w trakcie warsztatów w sali konferencyjnej w Wiślinie
Uczestniczki seminarium w trakcie warsztatów w sali konferencyjnej w Wiślinie
Uczestniczki seminarium w trakcie warsztatów w sali konferencyjnej w Wiślinie
Uczestniczki seminarium w trakcie warsztatów w sali konferencyjnej w Wiślinie
Uczestniczki seminarium w trakcie warsztatów w sali konferencyjnej w Wiślinie
Uczestniczki seminarium w trakcie warsztatów w sali konferencyjnej w Wiślinie
Uczestniczki seminarium w trakcie warsztatów w sali konferencyjnej w Wiślinie
Uczestniczka seminarium w trakcie warsztatów w sali konferencyjnej w Wiślinie
Uczestniczka seminarium w trakcie warsztatów w sali konferencyjnej w Wiślinie
Uczestniczki seminarium w trakcie warsztatów w sali konferencyjnej w Wiślinie
Uczestniczki seminarium w trakcie warsztatów w sali konferencyjnej w Wiślinie
Uczestniczki seminarium w trakcie warsztatów w sali konferencyjnej w Wiślinie
Uczestniczki seminarium w trakcie warsztatów w sali konferencyjnej w Wiślinie
Uczestniczki seminarium w trakcie warsztatów w sali konferencyjnej w Wiślinie
Uczestniczki seminarium w trakcie warsztatów w sali konferencyjnej w Wiślinie
Uczestniczki seminarium w trakcie warsztatów w sali konferencyjnej w Wiślinie
Uczestniczki seminarium w trakcie warsztatów w sali konferencyjnej w Wiślinie
Uczestniczki seminarium w trakcie warsztatów w sali konferencyjnej w Wiślinie

Do pobrania:

DIAGNOZA LOKALNA.PDF

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

FACEBOOK TABLICA 1000