Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Grafika ilustracyjna z białym napisem FOTEL 2022 na niebieskim tle.

Festiwal Objazdowych Teatrów Lalkowych Młodego Widza FOTEL wraca do Juszkowa! Po dwóch latach przerwy spotkamy się nad Radunią 27 i 28 sierpnia. Na realizację szóstej edycji tego wydarzenia OKSiBP otrzymał właśnie dofinansowanie w kwocie 104 tysiące złotych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura – Interwencje!

Celem strategicznym programu dotacyjnego Kultura – Interwencje! jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. Operatorem programu jest Narodowe Centrum Kultury.

O dotacje ubiegały się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe z całej Polski, które w marcowym naborze złożyły w sumie 1615 zgłoszeń. Nasz projekt znalazł się na piątym miejscu listy 266 laureatów konkursu grantowego. Łącznie do wszystkich beneficjentów trafi w tej edycji programu Kultura – Interwencje! 11 500 000 zł.
To nie wszystkie dobre wiadomości. Na ostatniej sesji Rada Gminy Pruszcz Gdański również przyznała nam środki na dofinansowanie festiwalu FOTEL. Dzięki temu atrakcji dla najmłodszych i tych nieco starszych miłośników teatru lalkowego nie zabraknie. Do zobaczenia w sierpniu w Juszkowie!

Grafiki: Grzegorz Haasa (OKSiBP) i materiały NCK

Grafika z flagą i godłem Polski oraz napisem: Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura Interwencje edycja 2022 VI Festiwal FOTEL 2022. Międzynarodowe Konfrontacje Lalkarzy. Dofinansowanie: 104 000 zł, Całkowita wartość: 200 000 zł.

Grafika z logotypami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury i dopiskiem: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura - Interwencje. Edycja 2022