Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ilustracja przedstawiająca zrzut wycinka strony internetowej www.dprow.pomorskie.eu z logotypami: Rybactwo i Morze, Program Operacyjny Ryby 2014-2020, DPROW, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i oraz Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

OKSiBP podpisał umowę z Zarządem Województwa Pomorskiego na dofinansowanie projektu „W Straszynie rybka płynie, czyli organizacja plenerowego festynu promującego rybackie dziedzictwo kulturowe obszaru LGR". Wydarzenie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Kwota przyznanego dofinansowania to 95 994,49 PLN i stanowi prawie 85 procent kosztu organizacji wydarzenia. Dzięki wsparciu przyznanemu w konkursie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Rybacka Brać Mierzei, na terenie gminy powstanie festynowe miasteczko z niezbędną infrastrukturą. W programie znajdą się między innymi występy estradowe pod hasłem: „Kabaretowa scena z ością”, warsztaty artystyczne dla dzieci i młodszej młodzieży; animacje z elementami teatru dla najmłodszych; porady dietetyczne i kulinarny show z połączony z degustacją rybnych przysmaków czy jarmark rękodzieła. Udział we wszystkich atrakcjach będzie bezpłatny.

Źódła grafiki: materiały wizualne ze strony internetowej www.dprow.pomorskie.eu i OKSiBP.

PROJEKTY