Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Grafika z napisem W naszej gminie rybka płyie, herbem gminy Pruszcz Gdański i logotypami Kultura tutaj, Rybactwo i Morze, LGR Rybacka Brać Mierzei oraz UniaEuropejska Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Miło nam poinformować, że kolejny projekt grantowy OKSiBP w Cieplewie został pozytywnie zaopiniowany i wybrany do realizacji. W naborze wniosków prowadzonym przez Lokalną Grupę Rybacką Rybacka Brać Mierzei w Nowym Dworze Gdańskim, na operację W naszej gminie rybka płynie przyznano dofinansowanie w wysokości 99 994 zł.

Nabór wniosków zorganizowano w ramach przedsięwzięcia Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego,  wpisanego w strategię LGR objętą Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Atrakcji z tym związanych - zaplanowaliśmy imprezę plenerową z koncertami i występami estradowym - mieszkańcy mogą się spodziewać pod koniec lata. Szczegóły będziemy publikować na naszej stronie internetowej i profilu Facebook Ośrodka.