Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Grafika z napisem Konwersja Cyfrowa Domów Kultury

OKSiBP Gminy Pruszcz Gdański podpisał właśnie umowę o dofinansowanie projektu Kultura XXI wieku - tworzymy ją razem! o wartości 222 tysiące zł. W konkursie grantowym Konwersja Cyfrowa Domów Kultury, ogłoszonym przez Narodowe Centrum Kultury, znależliśmy się na 14 miejscu listy rankingowej laureatów!

Wiosenny nabór do programu zgromadził w sumie 1221 wniosków, z czego 1019 przeszło pozytywnie ocenę formalną. Ostatecznie wyłoniono 200 grantobiorców. Do domów, centrów i ośrodków kultury z całej Polski trafi łącznie 26 430 500 złotych z Funduszy Unijnych. Kwota 170 100 zł z tej puli zasili konto OKSiBP. Środki te będą przeznaczone na wzmocnienie kompetencji i umiejętności pracowników związanych z edukacją kulturalną i animacją kultury w formie cyfrowej i online oraz doposażenie w niezbędny sprzęt.

Udział w projekcie Konwersja Cyfrowa Domów Kultury, pozwoli nam sfinansować pakiet szkoleń dla pracowników i wolontariuszy, a także zakup nowoczesnego sprzętu. W tym profesjonalnego serwera cyfrowego, zestawu do realizacji wydarzeń online oraz nowoczesnej platformy do zdalnej edukacji artystycznej.

Realizacja projektu jest elementem działań wspierających instytucje kultury (zwłaszcza na prowincji) w związku z pandemią COVID-19. Jego założeniem jest wzmocnienie kompetencji cyfrowych pracowników sektora kultury. A także doposażenie domów kultury, umożliwiające przeniesienie standardowych działań do sieci lub ucyfrowienie oferty.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Grafka: materiały ze strony https://www.nck.pl/