Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

kcdk1000

OKSiBP Gminy Pruszcz Gdański znalazł się w gronie 200 instytucji z całego kraju - beneficjentów projektu systemowego Konwersja Cyfrowa Domów Kultury, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Nasz wniosek Kultura XXI wieku - tworzymy ją razem! w konkursie grantowym Narodowego Centrum Kultury zajął 14 pozycję na liście laureatów i uzyskał dofinansowanie w wysokości 170 tys. 100 zł z Funduszy Europejskich.

Przeprowadzony wiosną 2021 r. nabór do programu zgromadził w sumie 1221 wniosków. 1019 z nich pozytywnie przeszło ocenę formalną. Ostatecznie wyłoniono 200 grantobiorców. Do domów, centrów i ośrodków kultury z całej Polski trafi łącznie 26430500 złotych. Środki te przeznaczono na:

  • wzmocnienie kompetencji i umiejętności niezbędnych do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej,

doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online.

Łączna wartość projektu Kultura XXI wieku - tworzymy ją razem! to 222 tysiące złotych. Jego celem jest:

  • podniesienie kompetencji pracowników, m.in. poprzez udział w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez operatora,
  • zakup nowoczesnego sprzętu i oprogramowania na potrzeby mobilnego studia nagrań, umożliwiającego rejestrację audio-wideo i realizację transmisji internetowych, w tym sprzętu komputerowego do prowadzenia edukacji kulturalnej online,
  • przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi nowych narzędzi cyfrowych.

Inauguracyjne spotkanie organizatorów i laureatów zorganizowano online 3 sierpnia 2021 roku.

- Cieszymy się, że jesteście światełkiem dla reszty domów kultury - witał uczestników Michał Rydzewski, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Kultury, operatora programu.

Podczas pierwszego spotkania laureaci poznali przedstawicieli NCK zaangażowanych we wdrażanie programu i szczegółowe zasady jego realizacji.

Dzięki udziałowi w Konwersji Cyfrowej Domów Kultury, OKSiBP zamierza zakupić m.in. pakiet szkoleń dla pracowników, profesjonalny serwer cyfrowy, zestaw do realizacji spotkań online oraz nowoczesną platformę do zdalnej edukacji artystycznej.

Realizacja projektu jest elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19. Pozwoli samorządowym instytucjom kultury wzmocnić kompetencje umożliwiające przeniesienie standardowych działań do sieci lub ucyfrowienie statutowych zadań i działań związanych z animacją kultury i edukacją kulturalną. Projekt ma zapewnić ciągłość działań lokalnych placówek kultury, a także dać im nowe możliwości funkcjonowania nie tylko w warunkach pandemii.

Fot. Grzegorz Cwaliński (OKSiBP)

Na zdjęciu monitor komputera z wizerunkiem Michała Rydzewskiego, z-cy dyr. NCK, w trakcie spotkania on-line.

Projekt Konwersja Cyfrowa Domów Kultury, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury, jest dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Grafka: materiał ze strony https://www.nck.pl/