baner - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

13 kwietnia rozpoczynamy naukę żeglarstwa w stanicy w Wiślince w ramach projektu pn. „Gmina Pruszcz Gdański pod Żaglami", realizowanego wspólnie z Pomorskim Związkiem Żeglarskim z siedzibą w Gdyni.

Na dzieci, młodzież oraz dorosłych czekają oferty szkoleń, kursów, półkolonii oraz rejsy morskie i po Pętli Żuławskiej.

WIŚLINKAW pierwszym i drugim tygodniu odbędą się zajęcia poznawcze dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z żuławskiej części naszej gminy, w ramach zajęć lekcyjnych. Podobną ofertę proponujemy uczniom ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z Łęgowa, Borkowa, Rotmanki, Straszyna i Wojanowa pod koniec kwietnia 2015 r. Natomiast w sobotę, 18 kwietnia w stanicy w Wiślince odbędą się spotkania dla wszystkich zainteresowanych nauką i doskonaleniem umiejętności żeglarskich (harmonogram poniżej). Dotyczy to nauki żeglowania na OPTYMISTACH i „PUCKACH", możliwości zdobycia patentów sternika jachtowego oraz motorowodniaka. Na zajęcia prowadzone na gminnej przystani zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych z naszej gminy, jak i z innych okolicznych miejscowości. W wakacje zaś planujemy półkolonie dla dzieci i młodzieży w wieku 7– 17 lat, rejsy po Pętli Żuławskiej oraz rejsy morskie dla tych, którzy uzyskają patent sternika jachtowego.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
Przed każdymi zajęciami, przed zejściem na wodę, dziesięcio osobowe grupy lub pięcio osobowe załogi odbędą wstępny instruktaż z zakresu bezpieczeństwa przebywania na przystani i na wodzie, obsługi jachtu, bezpiecznego poruszania się po pokładzie i w kokpicie oraz zachowania podczas żeglugi. Otrzymują informację o akwenie, topografii brzegu, lokalizacji charakterystycznych punktów linii brzegowej i w głębi lądu.

ZAJĘCIA TEORETYCZNE
Podczas zajęć w godzinach lekcyjnych uczestnicy poznają podstawowe komendy, polecenia i sposób reagowania na nie. W trakcie żeglowania przewidziana jest: praktyczna obsługa stanowisk manewrowych, uruchamianie i odstawianie silnika (na jachcie motorowym), stawianie i opuszczanie żagli (na jachcie żaglowym), sterowanie na punkt i na wiatr, wykonywanie zwrotów.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:
OKSiBP - Marek Gotartowski, tel. 694 350 743 w godz. 8:00 – 16:00 lub e-mail: mg@pruszczgdanski.pl

ZAPISY I DODATKOWE INFORMACJE:
POZŻ – Leopold Naskręt nr. tel. 503 008 271, e-mail: leopold.naskret@pozz.org.pl

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ W SOBOTĘ, 18 KWIETNIA 2015:
DZIECI ZAPRASZAMY TYLKO Z RODZICAMI!

  • 9:00 – spotkanie dotyczące nauki żeglowania na łodziach klasy OPTYMIST i „PUCK" (kontynuacja zajęć z 2014 r.) dla dzieci i młodzieży w wieku od 6–17 lat (z terenu gminy Pruszcz Gdański).
  • 10:00 – spotkanie dotyczące szkolenia w szkółce żeglarskiej w klasie OPTYMIST dla dzieci w wieku 6–12 lat z terenu gminy Pruszcz Gdański (kontynuacja z 2014 r.).
  • 11:00 – spotkanie dotyczące nauki żeglowania oraz przygotowania do egzaminu na patent żeglarza jachtowego oraz patent sternika motorowodnego - dotyczy młodzieży, która ukończyła 14 lat (z terenu gminy Pruszcz Gdański) i dorosłych.
  • 12:00 - spotkanie dotyczące nauki żeglowania oraz przygotowania do egzaminu na patent żeglarza jachtowego oraz patent sternika motorowodnego - dotyczy młodzieży od 14 roku życia (spoza gminy) i dorosłych.
  • 13:00 - spotkanie dotyczące półkolonii żeglarskich zaplanowanych w wakacje dla dzieci 7–17 lat.
  • 14:00 - spotkanie organizacyjne dotyczące rejsu morskiego dla młodzieży powyżej 14 roku życia i dorosłych (dla osób z patentem żeglarza jachtowego).

Cieplewo, 09.04.2015 r.

Do pobrania:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W STANICY W WIŚLINCE W SEZONIE 2015