Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Zapraszamy dzieci z gminy Pruszcz Gdański do Centrum Rekreacji w Juszkowie na imprezy rekreacyjne. Udział w zajęciach jest nieodpłatny.

KajakiempoRaduniW Juszkowie wartka Radunia opuszcza wzgórza i lasy Pojezierza Kaszubskiego i staje się wolno płynącą rzeką żuławską. Właśnie tu w 2010 roku wybudowano, przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej, nowoczesne i atrakcyjne, otwarte dla wszystkich Centrum Rekreacji. Znajduje się ono na prawym brzegu jeziora zaporowego powyżej zabytkowej, przedwojennej elektrowni wodnej.
Centrum Rekreacji to jednocześnie miejsce odpoczynku nie tylko okolicznych mieszkańców i turystów. W sierpniu, w godzinach 10.00 – 14.00, chętnym dzieciom z całej gminy proponujemy udział w nieodpłatnych zajęciach i zabawach na wodzie i lądzie. Uczestnikom zapewniamy dowóz i odwóz pod opieką wychowawcy. Każdy uczestnik otrzyma zimny i gorący poczęstunek oraz pod czujnym okiem instruktora kajakarstwa Pawła Kiedyka, będzie mógł skorzystać ze sprzętu pływającego. Do dyspozycji uczestnicy spotkań w Centrum mają kajaki, rowerki wodne – m.in. kształcie łabędzi, zakupione w ub. roku dzięki dofinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej. Nad wszystkim będzie czuwać opiekun Piotr Kirkiłło-Stacewicz. Poniżej harmonogram planowanych zajęć:

  • 13.08.2015 r. (czwartek) – dla dzieci z Jagatowa, Żuławy, Żuławki, Świńcza, Żukczyna.
  • 19.08.2015 r. (środa) – dla dzieci z Łęgowa, Cieplewa, Rusocina.
  • 25.08.2015 r. (wtorek) – dla dzieci z Mokrego Dworu, Wiśliny, Radunicy, Rokitnicy, Roszkowa.
  • 26.08.2015 r. (środa) – dla dzieci z Bogatki, Dziewięciu Włók, Przejazdowa, Wiślinki, Lędowa.

Zapraszamy dzieci w wieku szkolnym. Liczba miejsc dla uczestników ograniczona. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem sołtysów poszczególnych miejscowości, którzy na zgłoszenia chętnych czekają najpóźniej 5 dni przed terminem zajęć.

- W proponowanych atrakcjach mogą wziąć udział również dzieci z Juszkowa, Borzęcina i Straszyna, po przedstawieniu organizatorowi zgody na udział w określonych terminem zajęciach podpisanej przez rodzica/ów lub opiekuna prawnego – informuje Marek Gotartowski, z-ca dyr. OKSiBP Gminy Pruszcz Gdański w Cieplewie.