Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Już trzeci rok, pod hasłem „Biało-zielona przyszłość z LOTOSEM", dzieci m.in. z gminy Pruszcz Gdański trenują futbol w ramach Akademii Piłkarskiej Lechia Gdańsk. To pierwszy tego typu program upowszechniania sportu i wyrównywania szans w Polsce.

b z przyszloscProgram „Biało-zielona przyszłość z LOTOSEM", został zainaugurowany 3 września 2012 roku w Bytowie. We współpracy z Grupą LOTOS S.A., Akademia otworzyła tam pierwszy ośrodek zamiejscowy. Obecnie na mapie północnej Polski znajduje się 15 biało-zielonych punktów – 12 ośrodków zamiejscowych, 2 filie Szkółki Lechista oraz Gdańsk z Lechią na czele.

Dzięki programowi „Biało-zielona przyszłość z Lotosem" dzieci mają równe szanse rozwoju fizycznego i realizowania swoich pasji sportowych przez futbol w atmosferze fair play. Jednym z najistotniejszych elementów programu jest to, że nie koncentruje się on wyłącznie na wyszukiwaniu największych talentów wśród najmłodszych – z predyspozycjami do wyczynowego uprawiania sportu, ale obejmuje też swoim oddziaływaniem szeroką grupę dzieci i młodzieży, która chce grać w piłkę na poziomie amatorskim.

W ramach programu każdy ośrodek otrzymuje niezbędną pomoc do realizacji programu. Poza tym wsparciem finansowym dla klubów i trenerów, każda drużyna objęta szkoleniem wg wieloletniego planu szkolenia jest wyposażana w sprzęt sportowy i treningowy. Liczba uczestników systematycznie się zwiększa – z każdym rokiem do programu przystępują nowe roczniki w ośrodkach zamiejscowych. Ponadto najzdolniejsi (około 100 młodych zawodników) otrzymują stypendia z Programu, przyznawane co 6 miesięcy.

Dzięki programowi, Akademia największego klubu piłkarskiego Pomorza rozszerzyła swój zasięg działania na terenie województwa pomorskiego i okolic. Metodycznym i wieloletnim treningiem zostało objętych ponad 3000 dzieci, które coraz bardziej identyfikują się nie tylko ze swoim klubem, ale także Lechią Gdańsk i głównym partnerem programu – Grupą LOTOS S.A., oraz samym programem.

Najważniejsi są ludzie
Zdając sobie sprawę, że kluczową rolę w szkoleniu odgrywa trener, program wspiera ich na wielu płaszczyznach. To ich praca bowiem determinuje jakość treningu i motywację do działania wśród zawodników. Od każdego z nich wymagamy więcej, ale także pomagamy w szczególny sposób. Trenerzy objęci programem za swoją dodatkową pracę (wdrożenie programu szkolenia, monitoring zawodników i opis w elektronicznej bazie danych) są odpowiednio doceniani. Każdy z nich otrzymuje dodatkowe, comiesięczne wynagrodzenie, a ponadto ma zapewniony udział w licznych szkoleniach i zgrupowaniach kierowanych do członków programu oraz finansowanie udziału w szkoleniach zewnętrznych. Dodatkową zachętą do wzmożonej pracy jest także system nagród trenerskich. Daje to pewność prowadzenia profesjonalnego treningu i monitoringu procesów treningowych.

Szansa dla każdego dziecka

Wszelkie działania w Akademii Piłkarskiej skoncentrowane są na realizacji naszej misji – wyszkolić piłkarza kompletnego, tzn. takiego zawodnika, który jest optymalnie ukształtowany pod względem sportowym jak i moralnym, aby mógł po ukończeniu wieku młodzieżowca zasilić kadrę pierwszego zespołu Lechii Gdańsk oraz w późniejszym etapie kadrę narodową. Aby było to jednak możliwe, uwzględniając liczne doświadczenia, młody zawodnik musi rozwijać się zarówno piłkarsko jak i społecznie. Największy komfort zapewnia możliwość mieszkania we własnym domu, pod nadzorem rodziców. To właśnie każdemu dziecku zapewnia program, bez straty jakości szkolenia.

Obserwacja, nagroda, identyfikacja - zgrupowania kadr programu, udział w obozach Akademii

Same działania wewnątrz poszczególnych ośrodków są dla nas niewystarczające. Przeglądamy, szkolimy, integrujemy. Dzięki temu mamy stałą możliwość bezpośredniej obserwacji i udziału w zajęciach z trenerami w poszczególnych ośrodków. Realizujemy pokazowe treningi prowadzone przez trenerów APLG. Ponadto wspólnie stworzyliśmy reprezentację programu pod szyldem Kadry Programu biało-zielona przyszłość z LOTOSEM.

Działając systemowo, w ramach szkolenia realizujemy też obozy w okresie letnim, na które zapraszamy wyjątkowo uzdolnionych zawodników. Dają nam one doskonałą możliwość zorganizowania specjalnych zajęć, zintegrowania dzieci z poszczególnych ośrodków. To także wyjątkowa okazja do szczegółowej obserwacji zawodników, która umożliwia opracowanie dalszych indywidualnych planów na przyszłość.

Wybrana grupa zawodników ma także możliwość wyjazdu na obozy przygotowawcze z drużynami młodzieżowymi Lechii Gdańsk. Dla nich czas spędzony z zespołami, do których mogą w niedalekiej przyszłości trafić jest świetną motywacją do dalszej wytężonej pracy i ułatwia ewentualny start w drużynie, a trenerom daje okazję do wprowadzenia ich do zespołu. Niewątpliwie pobyt na zgrupowaniach wzmacnia także identyfikację z największym klubem pomorza, jakim jest Lechia Gdańsk.

Zwieńczenie programu – turniej LOTOS Junior Cup

Turniej „LOTOS Junior Cup - mała piłkarska kadra czeka" dla 12-latków, stanowi podsumowanie całorocznej pracy w ramach „Biało-zielonej przyszłości z LOTOSEM". Poza walorami czysto szkoleniowymi, stanowi ważny element integracji wszystkich klubów współpracujących z APLG oraz daje możliwość wspólnej zabawy i rywalizacji sportowej. Jest także szansą dla młodych adeptów, dotychczas niezwiązanych z projektem - w pierwszej, eliminacyjnej fazie turnieju, udział mogą wziąć wszystkie drużyny, także tzw. dzikie, podwórkowe. Następnie zespoły awansują do półfinałów, które organizowane są ośrodkach uczestniczących w programie. Zwycięzca awansuje do wielkiego finału w Gdańsku, zasilając swoją kadrę wybranymi zawodnikami z pozostałych drużyn danego półfinału, i od tej pory wszystkie zespoły występują pod nazwą miasta, w którym awans wywalczyły.

Finał to wielkie święto sportu - czysta, sportowa rywalizacja, dobra zabawa, integracja wszystkich drużyn. Każdy uczestnik może poczuć się tak wyjątkowo, jak w czasie finału Ligi Mistrzów. Można także spotkać piłkarzy pierwszego zespołu Lechii Gdańsk. W 2014 roku w czasie finału odbył się również festyn zorganizowany przez Stowarzyszenie Kibiców Lechii Gdańsk „Lwy Północy" oraz projekt „Kibice razem" – sportowy festyn dzielnicowy. Nie zabrakło dodatkowych atrakcji w postaci zjeżdżalni, dmuchanych zamków i konkursów związanych oczywiście z Lechią Gdańsk.