Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

ORGANIZATORZY: Gmina Pruszcz Gdański, sołectwo Straszyn oraz Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański

MIEJSCE KONKURSU: Straszyn

TERMIN KONKURSU: 29 sierpnia 2021 r.

CEL KONKURSU:
1. Popularyzacja tradycji ludowych związanych ze świętem plonów.
2. Promocja regionalnych wypieków i deserów domowych.
3. Wyłonienie najsmaczniejszego ciasta.

KRYTERIA OCENY
Organizatorzy powołują komisję konkursową, która będzie oceniać ciasta, biorąc pod uwagę:
Walory smakowe i wizualne – punktacja od 0 do 10 - w zależności od liczby uczestników (np. 10 uczestników to maksymalna liczba pkt. 10). W przypadku dużej liczby uczestników komisja może zmienić sposób punktacji.

UCZESTNICTWO
1. Uczestnicy konkursu - mieszkańcy gminy Pruszcz Gdański.
2. Do konkursu należy zgłaszać domowe ciasta, które nie są dostępne w komercyjnej sprzedaży.
3. Ciasto nie powinno zawierać elementów wskazujących, przez kogo zostało wykonane.
4. Ciasto należy dostarczyć do godz. 12:00 w dniu dożynek, bezpośrednio na teren imprezy (na oznakowane stoisko organizatorów – namiot z tabliczką KONKURSY).
5. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi w dniu 29 sierpnia 2021 ok. godz. 14:00 /scena/.

KOMISJA KONKURSOWA

1. W celu rozstrzygnięcia konkursu, organizator powoła 3-osobową komisję konkursową - osoby reprezentujące miejscowe środowisko, z wykluczeniem osób przystępujących do konkursu.
2. Członkom komisji konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach jurorskich.

NAGRODY
Organizatorzy konkursu przewidzieli nagrody dla laureatów trzech pierwszych miejsc.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.
2. Kwestie sporne rozstrzygają ostatecznie organizatorzy.
3. Regulamin konkursu jest dostępny na internetowej stronach internetowych i profilach FB organizatorów (w tym na stronie: www.kulturatutaj.pl )
4. Dane kontaktowe w sprawach organizacyjnych:
• Sołectwo Straszyn – Grażyna Michalkiewicz-Goszczyńska, tel. 728 415 562
• OKSiBP Gminy Pruszcz Gdański w Cieplewie - od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00-16:00, tel. 58 683 85 78 lub 728 415 570.