Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

ORGANIZATORZY: Gmina Pruszcz Gdański, sołectwo Straszyn oraz Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański

MIEJSCE KONKURSU: Straszyn

TERMIN KONKURSU: 29 sierpnia 2021 r.

CEL KONKURSU:
1. Popularyzacja tradycji ludowych związanych ze świętem plonów.
2. Promocja twórczości i talentów mieszkańców gminy Pruszcz Gdański.

UCZESTNICTWO:
1. Uczestnicy konkursu - mieszkańcy gminy Pruszcz Gdański. Liczba uczestników ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Chętni mogą zgłaszać się w namiocie organizatorów, oznaczonym tabliczką KONKURSY.
3. Każdy uczestnik/uczestnicy/ może wykonać jeden utwór muzyczny a cappella, z własnym akompaniamentem lub z podkładem muzycznym – dostarczonym do godz. 13:30 na nośniku cyfrowym w ogólnodostępnym pliku audio podczas zgłoszenia do udziału w konkursie.
4. Konkurs odbędzie się ok. godz. 14:00 na scenie dożynkowej bezpośrednio po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród w pozostałych konkursach dożynkowych. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi w dniu dożynek.

KOMISJA KONKURSOWA
W celu rozstrzygnięcia konkursu, organizator powoła 3-osobową komisję konkursową - osoby reprezentujące miejscowe środowisko, z wykluczeniem osób przystępujących do konkursu.

NAGRODY
Organizatorzy konkursu przewidzieli nagrody dla laureatów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.
2. Kwestie sporne rozstrzygają ostatecznie organizatorzy.
3. Regulamin konkursu jest dostępny na internetowej stronach internetowych i profilach FB organizatorów (w tym na stronie: www.kulturatutaj.pl )
4. Dane kontaktowe w sprawach organizacyjnych:
• Sołectwo Straszyn – Grażyna Michalkiewicz-Goszczyńska, tel. 728 415 562
• OKSiBP Gminy Pruszcz Gdański w Cieplewie - od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00-16:00, tel. 58 683 85 78 lub 728 415 570.