Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

ORGANIZATORZY: Gmina Pruszcz Gdański, sołectwo Straszyn oraz Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański

MIEJSCE KONKURSU: Straszyn

TERMIN KONKURSU: 29 sierpnia 2021 r.

CEL KONKURSU

  1. Popularyzacja tradycji ludowych związanych ze świętem plonów.
  2. Promocja współczesnych pomorskich tradycji przyrządzania domowych nalewek.
  3. Popularyzowanie wiedzy na temat produkcji nalewek wiejskich.

KRYTERIA OCENY

Organizatorzy powołują komisję konkursową, która będzie oceniać nalewki, biorąc pod uwagę walory smakowe i wizualne – punktacja od 0 do (?) - w zależności od liczby uczestników (np. 5 uczestników to maksymalna liczba pkt. 5). W przypadku dużej liczby uczestników komisja może zmienić sposób punktacji.

UCZESTNICTWO

  1. Uczestnicy konkursu - mieszkańcy gminy Pruszcz Gdański.
  2. Do konkursu należy zgłaszać nalewki, które nie są przedmiotem komercyjnej sprzedaży.
  3. Nalewka powinna być wyprodukowana z naturalnych surowców. Dobór dodatków jest dowolny, wg pomysłu i inwencji twórczej uczestników.
  4. Nalewka nie powinna mieć elementów wskazujących przez kogo została wykonana. Mile widziany jest opis: surowiec, z którego nalewka została przyrządzona (główny składnik lub określenie ogólne, np. wiśniowa, ratafia, ziołowa, krupnik itp.), a także rok wytworzenia.
  5. Nalewkę należy dostarczyć do godz. 12:00 w dniu dożynek, bezpośrednio na teren imprezy (na oznakowane stoisko organizatora – namiot z tabliczką KONKURSY).
  6. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi w dniu 29 sierpnia 2021 r. ok. godz. 14:00 /scena/.

KOMISJA KONKURSOWA

W celu rozstrzygnięcia konkursu, organizator powoła 3-osobową Komisję Konkursową - osoby reprezentujące miejscowe środowisko, z wykluczeniem osób nie przystępujących do konkursu.

NAGRODY

Organizatorzy konkursu przewidzieli nagrody dla laureatów trzech pierwszych miejsc.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.
2. Kwestie sporne rozstrzygają ostatecznie organizatorzy.
3. Regulamin konkursu jest dostępny na internetowej stronach internetowych i profilach FB organizatorów (w tym na stronie: www.kulturatutaj.pl )
4. Dane kontaktowe w sprawach organizacyjnych:
• Sołectwo Straszyn – Grażyna Michalkiewicz-Goszczyńska, tel. 728 415 562
• OKSiBP Gminy Pruszcz Gdański w Cieplewie - od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00-16:00, tel. 58 683 85 78 lub 728 415 570.